академията

изисквания

сертифициране

галерия

за контакт

 

 

При успешното завършване на всеки един от четирите семестъра обучаемия получава сертификат за завършен семестър. След завършване на целия курс CCNA желаещите могат да се явят на сертификационен изпит за придобиване на индустриален сертификат CCNA, който се полага в независима тестваща организация. Налични са два сертификационни пътя.

Първия е полагане на един изпит - 200-125 CCNA Composite Exam, а втория е последователно полагане на два отделни изпита - 100-105 ICND1 и 200-105 ICND2. Актуалните цени без отстъпки са посочени в следната таблица:

Изпит

Цена /без ДДС/

Продължителност

Брой въпроси

200-125 CCNA

325 $

90 мин.

45-55

100-105 ICND1

165 $

90 мин.

40-50

200-105 ICND2

165 $

90 мин.

40-50

Основните стъпки по придобиване на индустриален сертификат CCNA са следните:

1) При успешно полагане от първия опит на Final Exam за 4-ти семестър с резултат над 75% и финализиране на семестъра, в профила на обучаемия се появяват наколко линка - "Request Your CCNA Voucher", "Request Your ICND1 Voucher" и "Request Your ICND2 Voucher". След избиране на един от двата сертификационни пътя се поръчва съответния ваучер/и/. Студентите трябва да поръчат ваучера възможно по-скоро след придобиване на правото за това. Ваучерите са за отстъпка в размер на 61,5% и имат валидност 6 месеца от датата на издаване. При заявяване на ваучер от сайта, студента получава емейл за верификация на личните данни в срок от 24 часа. След верифициране на данните, в срок от 2 до 4 дни отново по емейл се получава иниформацията за ваучера, който представлява буквено-цифрен код, заедно със срока на валидност. Информацията за ваучера е налична и в профила на студента в сайта на академичната програма. Подробна иснтрукция за заявяване на ваучера може да достъпите тук.

2) Регистриране на сайта на тестващата организация www.pearsonvue.com/cisco/. Данните при регистарцията трябва да са попълнени точно както са посочени в емейла с информацията за ваучера.

3) След успешната регистрация се заявява свободна дата за полагане на изпита в някой от представителите на тестващата организация за България /има в София, Велико Търново, Русе и др./. Получава се потвърждение на датата за явяване на изпита и се уговарят подробностите за начина за заплащане на дължимите такси.

4) Полагане на изпита в уговорения ден. След края на изпита се генерира отчет с резултат на база 1000 точки максимум. При резултат над 825 точки се придобива индустриален сертификат CCNA.

5) В седващите няколко дни студента трабва да си направи онлайн регистрация в сайта на „Сиско проследяваща система за сертификати” за да заяви на кой адрес желае да се изпрати сертификата. Безплатно се предоставя 1 копие на сертификата на пластика /формат кредитна карта/ и на хартиен носител. Всяко следващо заявено копие се заплаща допълнително.

6) До 20 работни дни се получава по пощата на заявения адрес сертификата с изписани вашето име, вид сертификат и сериен номер.

Пълната презентация за придобиване и използване на ваучерите за отстъпка може да видите тук.

 
Cisco Networking Academy - Community Centre LIK-1959