академията

изисквания

сертифициране

галерия

контакти

 

 

При успешното завършване на всеки един от трите курса CCNA, обучаемия получава сертификат за преминато обучение, а след завършване на последния трети курс, желаещите могат да се явят на сертификационен изпит за придобиване на индустриален сертификат CCNA. Този изпит се полага в независим тестващ център с предварителна регистрация.

 

Изпит

Цена /без ДДС/

Продължителност

Брой въпроси

200-301 CCNA

195 $

120 мин.

45-55

Основните стъпки по придобиване на индустриален сертификат CCNA са следните:

1) При успешно полагане от първия опит на Final Exam за курс 3 (Enterprise Networking, Security and Automation) с резултат над 70% и финализиране на семестъра, в профила на обучаемия, в секцията Discounts, се появява бутон "Request Discount".

Студентите трябва да поръчат ваучера за отстъпка преди датата отбелязана в графата "Request By Date". Ваучера намалява цената за еднократно явяване на 125$ /без ДДС/ и има валидност 6 месеца от датата на издаване.

При заявяване на ваучера, студента получава емейл за верификация на личните данни в срок от 24 часа. След верифициране на данните, в срок от 2 до 4 дни отново по емейл се получава иниформацията за ваучера, който представлява буквено-цифрен код и срока на валидност. Информацията за ваучера е налична и в профила на студента в сайта на академичната програма.

2) Регистриране на сайта на тестващата организация www.pearsonvue.com/cisco/. Данните при регистарцията трябва да са попълнени точно както са посочени в емейла с информацията за ваучера.

3) След успешната регистрация се заявява свободна дата за полагане на изпита в някой от представителите на тестващата организация за България /в София, Велико Търново, Русе и др./. Получава се потвърждение на датата за явяване на изпита и се уговарят подробностите за начина за заплащане на дължимите такси.

4) Полагане на изпита в уговорения ден. След края на изпита се генерира отчет с резултат на база 1000 точки максимум. При резултат над 825 точки се придобива индустриален сертификат CCNA.

5) В седващите няколко дни студента трабва да си направи онлайн регистрация в сайта на „Сиско проследяваща система за сертификати” за да заяви на кой адрес желае да се изпрати сертификата. Безплатно се предоставя 1 копие на сертификата на пластика /формат кредитна карта/ и на хартиен носител. Всяко следващо заявено копие се заплаща допълнително.

6) До 20 работни дни се получава по пощата на заявения адрес сертификата с изписани вашето име, вид сертификат и сериен номер.

Презентация за придобиване и използване на ваучери за отстъпка.

 
Cisco Networking Academy - Community Centre LIK-1959