академията

изисквания

сертифициране

галерия

контакти

 

 

Минимална възраст на обучаемите - 16г.

Курсовете към Cisco мрежовата академия са общодостъпни. Не се изисква специални умения, квалификация или образование. Може да сте ученик, студент или работещ.

Владеене на английски на ниво четене с разбиране.

Въпреки, че обучението се провежда от български преподаватели на български език, това е важно изискване. Нераздална част от курса е самообучението по материали на Cisco, които са достъпни само на английски. На английски са също така и онлайн тестовете към курса и сертификационните тестове.

Начална компютърна грамотност.

Учебната програма на Cisco е разработена така, че да не изисква някакви предварителни знания или умения от курсиста. Все пак познаването на интерфейса на Windows би спомогнало за по-лесно усвояване на материала.

Cisco Networking Academy - Community Centre LIK-1959