академията

изисквания

сертифициране

галерия

за контакт

 

 
www.netacad.com Cisco Мрежовата Академична Програма
   
www.academynetspace.com

Academy NetSpace

   
cisco.webex.com Cisco - Internal Sites WebEx Enterprise Site
   
The Cisco Learning Network

Център за подготовка за сертифициране

   
www.pearsonvue.com Pearson VUE /независима тестваща организация/
   
Cisco Certification Tracking System Сиско проследяваща система за сертификати
   
Interactive Career Path Maping Интерактивен инструмент за планиране на обучение
   
www.bana-bg.org Българска Асоциация на Мрежовите Академии /БАМА/
   
www.cisco.com

Cisco Systems

   
www.cisco.com/global/bg Cisco Systems - България
   
www.likpleven.org Читалище Лик - Плевен
Cisco Networking Academy - Community Centre LIK-1959