академията

изисквания

сертифициране

галерия

контакти

 

 
www.netacad.com Cisco Мрежова Академична Програма
   
The Cisco Learning Network

Център за подготовка за сертифициране

   
Cisco Certification Tracking System Сиско проследяваща система за сертификати
 

 

Interactive Career Path Maping Интерактивен инструмент за планиране на обучение
   
www.pearsonvue.com Pearson VUE /независима тестваща организация/
   
cisco.webex.com Cisco - Internal Sites WebEx Enterprise Site
 
www.bana-bg.org Българска Асоциация на Мрежовите Академии /БАМА/
   
www.cisco.com

Cisco Systems

   
www.likpleven.org Читалище ЛИК-1959 - гр. Плевен
   
   
   
Cisco Networking Academy - Community Centre LIK-1959